General Topics > Kadai Kupi

University Malaysia Sabah

<< < (12/14) > >>

MiQ:

--- Quote --- cuba ko check Promenade Hotel's boss (foo chow dari swk) punya secretary ... sexy and wear super mini skirt bah tiap2 hari ... muahahaha
--- End quote ---
wooo......ni mcm mo rajin pegi promenade la cam ni....
alasan kunun2 dtg sn.....beli kek...
kekekek

Salimpodon:
ish... pilak bah itu..kkekkekee

giggs_jie:
PENGAMBILAN PELAJAR BARU SESI JULAI 2008/2009
PUSAT LUAR UNIVERSITI MALAYSIA

PROGRAM-PROGRAM YANG DITAWARKAN

SEKOLAH PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN SOSIAL
HT06 Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (TESL)
HT16 Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Sains/Matematik)
HT17 Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Sains Sosial)
HT18 Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Ekonomi)
HS20 Sarjana Muda Sains Sukan dengan Kepujian (Pendidikan Jasmani dan Kesihatan)

SEKOLAH PERNIAGAAN DAN EKONOMI[/size]
HE06 Sarjana Muda Perniagaan dengan Kepujian (Pengurusan Kewangan dan
Perbankan)
HE10 Sarjana Muda Perniagaan dengan Kepujian (Pemasaran)
HE11 Sarjana Muda Ekonomi dengan Kepujian (Ekonomi Sumber Manusia)

SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL
HA13 Sarjana Muda Psikologi dengan Kepujian (Psikologi Industri & Organisasi)
HA19 Sarjana Muda Psikologi dengan Kepujian (Psikologi Kaunseling)

SEKOLAH KEJURUTERAAN DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT[/size]
HC00 Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian (Kejuruteraan Perisian)

SEKOLAH SAINS SOSIAL
HA02 Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Komunikasi)
HA24 Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Sejarah)

SEKOLAH SAINS DAN TEKNOLOGI[/size]
HS11 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Sekitaran)

SEKOLAH PERNIAGAAN DAN KEWANGAN ANTARABANGSA LABUAN[/size]
HE21 Sarjana Muda Pemasaran Antarabangsa dengan Kepujian (Pemasaran
Antarabangsa)

SEKOLAH SAINS INFORMATIK LABUAN[/size]
HC12 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Teknologi Multimedia).
HC13 Sarjana Muda Teknologi Maklumat dengan Kepujian (E-Dagang)

SYARAT-SYARAT KELAYAKAN[/size]
Kelayakan Asas :
Semua c alon hendaklah memenuhi syarat kelayakan asas seperti berikut :
(a) Lulus peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau peperiksaan lain yang setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran
Bahasa Malaysia ; DAN / ATAU
(B) Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) atau setaraf dengannya dengan sekurang-kurangnya ;
(i) Lulus dengan Gred E (Lepasan sebelum 2002) atau Gred C (Lepasan selepas 2003) bagi mata pelajaran Pengajian/Kertas Am; DAN
(ii) Lulus sekurang-kurangnya dua (2) mata pelajaran selain Pengajian Am dengan Gred E (Lepasan sebelum 2002) atau Gred C
(Lepasan selepas 2003); DAN
Calon dikehendaki mengambil Malaysia University English Test (MUET)
Kelayakan Khas Program :

Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian & Sarjana Muda Sains Sukan dengan Kepujian
TESL (HT 06)
Mempunyai kelulusan yang baik dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris atau Kesusasteraan Inggeris di peringkat SPM dan/atau
STPM/HSC; dan memperolehi MUET dengan sekurang-kurangnya Band 3

Ekonomi (HT 18)
Mempunyai kelulusan yang baik dalam mata pelajaran Ekonomi atau Perakaunan di peringkat SPM dan/atau STPM/STP/HSC dan
kombinasi mana-mana mata pelajaran berikut; Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Matematik

Sains/Matematik (HT 16)
Mempunyai kelulusan yang baik di peringkat SPM/STPM dan kombinasi mana-mana mata pelajaran berikut; Matematik, Matematik Tulen,
Matematik Lanjutan, Kimia, Fizik atau Biologi

Sains Sosial (HT 17)
Mempunyai kelulusan yang baik dalam mata pelajaran Geografi atau Sejarah di peringkat SPM dan/atau STPM/STP/HSC dan kombinasi
mana-mana matapelajaran berikut; Bahasa Melayu dan Kesusasteraan Melayu

Sains Sukan (HS 20)
Kepujian dalam salah satu mata pelajaran Sains atau Sains Tambahan; DAN/ATAU
Lulus Diploma Perguruan/Diploma/Sijil dalam bidang Sains Sukan dari institusi-institusi yang diiktiraf oleh Senat Universiti Malaysia Sabah
Keperluan Kes Khas

Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian
Mempunyai Sijil Perguruan dengan sekurang-kurangnya mempunyai lima (5) tahun pengalaman mengajar dalam bidang yang dipohon;
ATAU
Mempunyai Diploma Perguruan dengan sekurang-kuranya mempunyai tiga (3) tahun pengalaman mengajar dalam bidang yang dipohon;
DAN
Guru-guru yang terlatih dan telah disahkan dalam jawatan
Lulus ujian temuduga yag ditetapkan oleh UMS
Sains Sukan
Aktif dalam bidang sukan dan olahraga sebagai pemain, jurulatih atau pengurus pasukan sekurang-kurangnya di peringkat sekolah;
DAN/ATAU
Telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun sebagai guru Pendidikan Jasmani dan Kesihatan atau sebagai tenaga kerja dalam
bidang Sukan di mana-mana institusi kerajaan atau swasta; DAN
Lulus ujian kemasukan yang ditetapkan oleh Universiti Malaysia Sabah

Sarjana Muda Perniagaan dan Ekonomi dengan Kepujian
Pengurusan Kewangan dan Perbankan (HE 06), Pemasaran (HE 10) & Ekonomi Sumber Manusia (HE 11)
Mempunyai kelulusan yang baik dalam mata pelajaran Perakaunan, Perdagangan, Matematik dan Ekonomi di peringkat SPM dan/atau
STPM/STP/HSC; ATAU
Mempunyai salah satu kelayakan berikut:-
(i) Diploma Pengajian Perniagaan, Diploma Perakaunan, Diploma Pemasaran, Diploma Pengurusan Harta, Diploma Statistik, Diploma
Pentadbiran Awam, Diploma Pengurusan Bank dari institusi-institusi yang diiktiraf oleh Senat Universiti Malaysia Sabah; ATAU
(ii) Diploma/Sijil lain yang berkaitan yang diiktiraf oleh Senat Universiti Malaysia Sabah
Keperluan Kes Khas
Mempunyai sekurang-kurangnya lima (5) tahun pengalaman bekerja yang berkaitan dengan bidang yang dipohon
Mempunyai Diploma dalam bidang yang berkaitan dengan tiga (3) tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang dipohon

Sarjana Muda Psikologi dengan Kepujian
Psikologi Industri & Organisasi (HA 13) & Psikologi Kaunseling (HA 19)
Mendapat kelulusan yang baik di peringkat SPM dan/atau STPM sekurang-kurangnya tiga (3) termasuk Bahasa Melayu dan gabungan
mana-mana mata pelajaran berikut: Pengajian Am Bahasa Melayu dan gabungan mana-mana mata pelajaran berikut; Pengajian Am
Bahasa Malaysia, Ekonomi, Sejarah, Geografi, ATAU
Mempunyai Sijil/Diploma Perguruan sekurang-kurangnya lima (5) tahun pengalaman mengajar dalam bidang berkaitan
Keperluan Kes Khas
Mempunyai Sijil Psikologi dari Universiti Malaysia Sabah atau Diploma/Sijil dalam bidang Psikologi dari institusi-institusi yang diiktiraf oleh
Senat Universiti Malaysia Sabah; ATAU
Mempunyai sekurang-kurangnya tiga (3) tahun pengalaman bekerja yang berkaitan dengan bidang yang dipohon

Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian
Kejuruteraan Perisian (HC 00)
Mempunyai kelulusan yang baik dalam mata pelajaran Matematik dan Bahasa Inggeris di peringkat SPM dan/atau STPM/STP/HSC
Keperluan Kes Khas
Mempunyai Diploma/Sijil dalam bidang Teknologi Maklumat dari institusi-institusi yang diiktiraf oleh Senat Universiti Malaysia Sabah; ATAU
Mempunyai sekurang-kurangnya lima (5) tahun pengalaman bekerja yang berkaitan dengan bidang yang dipohon
Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian
Komunikasi (HA 02)
Mendapat kepujian dalam matapelajaran Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris di peringkat SPM; dan
Mempunyai Diploma/Sijil dalam bidang berkaitan dari institusi-institusi yang diiktiraf oleh Senat Universiti Malaysia Sabah.
Keperluan Kes Khas
Mempunyai sekurang-kurangnya lima (5) tahun pengalaman bekerja yang berkaitan dengan bidang yang dipohon

Sejarah (HA 24)
Mendapat kelulusan yang baik di peringkat SPM dan/atau STPM bagi mata pelajaran Sejarah
Keperluan Kes Khas
Mempunyai Diploma Pentadbiran Awam dari UiTM; ATAU
Mempunyai Diploma atau sijil lain yang berkaitan yang diiktiraf oleh Senat Universiti Malaysia Sabah; dan
Mempunyai Diploma Perguruan dengan pengalaman kerja tidak kurang dari tiga (3) tahun

Sarjana Muda Sains dengan Kepujian
Sains Sekitaran (HS 11)
Mempunyai kelulusan yang baik dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris di peringkat SPM dan/atau STPM/HSC; dan memperolehi MUET
dengan sekurang-kurangnya Band 3
Keperluan Kes Khas
Mempunyai Sijil/Diploma Kesihatan Persekitaran bagi Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran daripada institusi-institusi latihan
Kementerian Kesihatan Malaysia
Mempunyai Diploma atau sijil lain yang berkaitan yang diiktiraf oleh Senat Universiti Malaysia Sabah
Mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya lima (5) tahun dalam bidang yang berkaitan dengan sains

Sarjana Muda Pemasaran Antarabangsa dengan Kepujian (UMS Kampus Labuan)
Pemasaran Antarabangsa (HE 21)
Mempunyai kelulusan yang baik dalam mata pelajaran Perakaunan, Perdagangan, Matematik dan Ekonomi di peringkat SPM dan/atau
STPM/STP/HSC; ATAU
Mempunyai salah satu kelayakan berikut:-
(i) Diploma Pengajian Perniagaan, Diploma Perakaunan, Diploma Pemasaran, Diploma Pengurusan Harta, Diploma Statistik, Diploma
Pentadbiran Awam, Diploma Pengurusan Bank dari institusi-institusi yang diiktiraf oleh Senat Universiti Malaysia Sabah; ATAU
(ii) Diploma/Sijil lain yang berkaitan yang diiktiraf oleh Senat Universiti Malaysia Sabah
Keperluan Kes Khas
Mempunyai sekurang-kurangnya lima (5) tahun pengalaman bekerja yang berkaitan dengan bidang yang dipohon
Mempunyai Diploma dalam bidang yang berkaitan dengan tiga (3) tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang dipohon

Sarjana Muda Sains dengan Kepujian & Sarjana Muda Teknologi Maklumat dengan Kepujian
Teknologi Multimedia (HC 12) & E-Dagang (HC 13)
Mempunyai kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia di peringkat SPM;
Keperluan Kes Khas
Mempunyai Diploma/Sijil dalam bidang Sains/Kejuruteraan dari institusi-institusi yang diiktiraf oleh Senat Universiti Malaysia Sabah
Mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya tiga (3) tahun dalam bidang yang dipohon

BUTIR PENGAJIAN
(A) Bentuk Pengajian dan pelaksanaan :
i) Secara separuh masa;
ii) Kuliah bagi program Ijazah Sarjana Muda yang ditawarkan
di Kota Kinabalu, Keningau, Sandakan, Tawau dan Labuan
akan diadakan pada hari Sabtu dan Ahad setiap minggu.
iii) Amali / kerja lapangan akan diadakan di Kampus Induk
UMS, Kota Kinabalu dan UMS KAL semasa cuti penggal
semester.
(B) Tarikh Mula Pengajian :
Julai 2008
(akan dimaklumkan kepada calon yang berjaya)

CARA-CARA MEMOHON
1. Permohonan boleh dibuat melalui cara berikut mulai 17 Januari
2008
(a) Pembelian borang di pejabat Pusat Luar UMS dan cawangan-cawangan
PLUMS sekitar Sabah dengan bayaran sebanyak RM50.00 senaskah; atau
(B) Pembelian borang melalui pos dengan menyertakan sampul
surat beralamat sendiri berukuran 29cm x 38 cm dan
bersetem RM3.00 dan wang pos melalui RM50.00 atas nama
UMS LINK HOLDINGS SDN. BHD. (tidak dikembalikan).
2. Tarikh tutup permohonan bagi Sesi Julai 2009 adalah pada
31 Mac 2008 (Isnin). Borang yang diterima selepas daripada tarikh
tutup akan diproses untuk kemasukan Sesi Januari 2009.
Pemohon-pemohon yang tidak mendapat sebarang makluman dalam
tempoh satu (1) bulan dari tarikh tutup permohonan hendaklah
menganggap permohonan mereka tidak berjaya. PIHAK UNIVERSITI
BERHAK MEMBUAT SEBARANG PERUBAHAN ATAU PINDAAN
TANPA NOTIS.
MAKLUMAT UMUM
Pejabat kami BEROPERASI pada setiap hari Sabtu & Ahad kecuali Cuti Am dan Cuti Semester
8:00 pagi hingga 1:00 petang
2:00 petang hingga 5:00 petang
Pemohon program Pengajian Luar UMS (PLUMS) boleh memohon pinjaman PTPTN untuk membiayai pengajian anda. Sila
layari laman web www.ptptn.gov.my untuk maklumat lanjut dan cara untuk mendapatkan borang permohonan.


So, kepada semua yang bertanyakan soalan mengenai program pendidikan, sains sukan bolehlah melayari http://www.ums.edu.my/ ataupun
Cawangan Kota Kinabalu
Pusat Luar Universiti Malaysia Sabah
Aras 6, Blok Utara, Bangunan Canselori
Universiti Malaysia Sabah
88999 Kota Kinabalu
No. Tel : 088-320000 samb. 8833/8838/8839
No. Fax : 088-320084

or u can call me 088-320000 ext 5316, i'll guide the application

Gud Luck... :lol: u r welcome "my new student" :D

Salimpodon:
geng... MBA ada ka?....

giggs_jie:

--- Quote --- geng... MBA ada ka?....
--- End quote ---

untuk master degree (MBA).. u boleh datang ke Pusat pengajian pascasiswazah UMS untuk mendapatkan borang permohonan..u nak buat thesis ke or coursework??

kalo thesis, u kena prepare proposal then submit bersama transkrip n other dokumen+borang permohonan..pendaftaran master dalam bulan jun or julai...

MBA programme lecture is under school of business n economics..

u boleh check this site http://www.ums.edu.my/appl/index.php?mod=Publication&action=downloadaccess&sek=pasca&folderid=Download%20Files

semua info mengenai master degree or Phd ada disini k..gud luck

Postgraduate
   Doctor of Philosophy  
Admission Requirements
A Master��s degree from any institution of higher learning recognised by the Senate;

Other qualifications equivalent to the Master��s degree and relevant experience recognised by the Senate;
 
Master  
A Bachelor��s degree with Honours from any institution of higher learning recognised by the Senate.

Other qualifications equivalent to the Bachelor��s degree and relevant experience recognised by the Senate .
 
Language Requirements  
The medium of instruction is either Bahasa Melayu or English or both.   All students must be sufficiently competent in English.  International students who intend to write their dissertation/thesis in English must possess at least Band 5 IELTS or a score of 550 TOEFL if they obtained their Bachelor��s Degree from a university in which the medium of instruction is a language other than English.
 
Programmes by Coursework  
 
School of Education and Social Development

Master of Education(TESL)
Master of Education(Physical Education) Master of Education(Curriculum and Instruction)

School of Psychology and Social Work

Master of Counseling Psychology
 
School of Business and Economics
Master of Human Capital Management
Master of Business Administration

School of International Tropical Forestry
Masters of Science in Tropical Agroforestry

Institute for Tropical Biology and Conservation
Master of Science in Taxonomy and Biodiversity

School of Science and Technology
Master of Science in Environmental Management

Programmes by Research  
Master of Science/Arts/Psychology/Education and Doctor of Philosophy Degrees by Research

School of Education and Social Development
Fields of Studies  School of Arts Studies
Fields of Studies  
Teacher Education
Education Management
Science/Mathematics Education
Curriculum Studies
Educational Technology
Evaluation in Education
Sports Science
Teaching of English as a Second Language (TESL)
Pre-School Education
 Classical Malay Literature
Oral Tradition
Creative Writing
Malaysian Dance Ethnology
Theatre Production
Sabah Ethnomusicology
Visual Arts
Music Industry
Music Education
Music Technology
Jazz Arranging and Composition
 
School of Business and Economics
Fields of Studies

Human Resource Economics
Labour Economics
Development and Planning Economics
Public Sector Economics
International Economics
Monetary Economics
Islamic Financial Economics
Managerial Economics
E-Commerce
International Business
Corporate Strategy
Management Ethics
Management/Strategic Management
Human Resource/Capital Management
Cross-Cultural Management
Management and Organisational Behaviour
Tourisme/Hotel/Hospitality/Management
Management of Small and Medium Industry
Entrepreneurship
Marketing/E-Marketing
Banking and Financial Management
Islamic Banking
Risk Management
Insurance
Financial Derivatives
Accounting/Managerial Accounting

School of Social Science
Fields of Studies

Communications
Industrial Relations (Master by research only)
Sociology and Social Antrophology
International Relations
Geography
History

School of Psychology and Social Work
Fields of Studies

Social Psychology
Industrial and Organisational Psychology
Youth and Community Development
Counselling Psychology
Child and Family Psychology
Social Work

School of Engineering and Information Technology Fields of Studies

Intelligent Agent
Acoustics
Advanced Materials
Biotechnology
E-Learning
Geotechnic
Artificial Intelligence
Automotive Engineering
Power Engineering
Shore Engineering
Software Engineering
Computer Mechanics
Microelectronics
Manufacturing
Medical Imaging
Robotic and Industrial Automation
Steel Structure
Concrete Technology
Construction Technology
Telecommunication/Communication
Telemedicine

School of International Tropical Forestry
Fields of Studies
Forestry
Agroforestry
Wood-Based Industries
Forest Plantation
Natural Parks and Recreation
Forest Management
Forest Policy
Marketing of Forest Products and Recreation
Forest Harvesting
Forest Pathology
Forest Protection
Forest Economics
Wood and Non-Wood Forest Products
School of Food Science and Nutrition
Fields of Studies
Food Fermentation Technology
Antimicrobial Properties of Natural Products
Food Quality and Safety
Postharvest Handling Technology
Food Analysis

Labuan School of Informatics Science
Fields of Studies

Multimedia Technology
E-Commerce
 
Classical Malay Literature
Oral Tradition
Creative Writing
Malaysian Dance Ethnology
Theatre Production
Sabah Ethnomusicology
Visual Arts
Music Industry
Music Education
Music Technology
Jazz Arranging and Composition

Labuan School of International Business and Finance
Fields of Studies
International and Offshore Banking
International Financial Economics
International Marketing
Islamic Finance

School of Science and Technology
Fields of Studies
Molecular Cell Biology
Molecular Taxonomy
Enzyme Technology
Animal and Plant Biotechnology
Plant Taxonomy
Plant Breeding
Plant Pathology
Plant Nutrition
Mycology
Phycology
Agronomy
Aquatic and Terrestrial Ecology
Wildlife Conservation
Energy and Material Physics
Solid State Physics
Physics Education Technology
Advanced  Material
Crystallography
Acoustics
Optic Physics
Analytical Chemistry
Inorganic and Organic Chemistry
Environmental Management
Environmental Technology
Water Quality
Applied Mathematic
Dendrochronology
Mathematical Modeling
Medical Statistics
Economic Mathematics
Ethnomathematic
Hydrometeorology
Hydrology
Stratigraphy and Sedimentology
Tectonic and Structural Geology
Petrology and Geochemistry
Engineering Geology
Environmental Geology
Environmental Geotechniques
Fluid Mechanics
Geotourism
Physics Simulation and Modeling

School of Medicine
Fields of Studies

Medical Biochemistry
Community Health
Clinical Nutrition
Medical Parasitology
Medical Microbiology
Medical Anatomy
Obstetric and Gynecology
Psychiatry
Anesthesiology
Infectious Disease
Neurological Science
Medical Physiology
Tropical Biology and Conservation Institute
Fields of Studies
Taxonomy and Biodiversity of Insects
Taxonomy and Biodiversity of Plants.
Taxonomy and Biodiversity of Animals.
Animal/ Plant Ecology
Advancement of  Biodiversity
Nature Tourism
GIS/Remote Sensing
Genetic and Molecular Biology

Borneo Marine Research Institute
Fields of Studies
Marine Aquaculture (Fish and Shrimp)
Coastal Physical Oceanography
Marine Biodiversity
Biotechnology Research Institute
Fields of Studies
Marine and Aquaculture Biotechnology
Plant Biotechnology
Animal Biotechnology
Protein Engineering
Population Genetics
Fermentation Biotechnology
Medical Biotechnology
Food Biotechnology
Molecular Biology
Functional Genomics
Expressional & Functional Proteomics

 

 
 
 

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

[*] Previous page

Go to full version